Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trung Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

86 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 8701

Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 19:38:33
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 19:40:13
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 05:46:41
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 05:53:37
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 06:06:28
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 06:05:51
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:29:20
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 14:21:44
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 19:19:09
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 19:26:36