Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trung Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-08-03 07:31:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-14 16:37:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:56:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:54:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:51:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:50:33
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:49:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-10 07:47:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-09 15:54:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-09 15:36:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-09 10:23:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-09 10:12:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-09 10:04:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-09 10:00:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-05 10:25:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-05 20:11:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-07 05:52:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-29 06:10:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-18 21:06:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-31 19:31:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-31 19:21:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-20 08:53:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-09 19:48:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-06 13:43:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-13 16:51:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-12 19:59:22

Luyện toán

85 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 8586

Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 19:38:33
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-07-28 19:40:13
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 05:46:41
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-29 05:53:37
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 06:06:28
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-30 06:05:51
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 06:29:20
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 14:21:44
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 19:19:09
Nguyễn Trung Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 19:26:36