Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Thanh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Thanh Hiền

Trịnh Thanh Hiền

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 21:02:17
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:35:00
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:07:14
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 13:45:46
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:28:18
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 12:26:45

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 13:42:04
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:47:16
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:23:27
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 19:59:26
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 21:06:42
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 19:56:26
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:15:21
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 21:03:14
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 12:30:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:32:02
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:37:43
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 21:08:49
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:54:23
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 12:22:50
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 12:57:33
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:27:48
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 21:07:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 21:29:13
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:31:58

Luyện Tiếng Anh

62 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6200

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:59:42
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:24:06
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:52:50
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:05:01
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:07:15
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:54:40
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:44:29
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:01:37
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:34:34
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 16:05:27
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:30:09
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:41:39
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:34:29
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:38:53
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:54:24
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:20:38
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:23:56
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:57:08
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:57:32
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:26:57
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:27:09
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:27:43
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:27:16
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:28:32
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:32:22
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 21:31:52
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:49:39
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:47:58
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:48:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:50:30
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:51:33
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:52:14
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:56:05
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:21:41
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:17:16
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:19:50
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:30:48
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:30:12
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:26:40
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 20:15:05
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 18:05:52
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:28:53
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:29:32
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:30:09
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:35:57
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:39:05
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:24:09
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:40:52
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 18:07:13
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 19:22:17
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 18:07:40
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:29:48
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:25:29
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 16:30:05
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 18:13:47
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:19:40
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:46:54
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:21:36
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:24:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:26:49
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:16:47
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:29:51

Điểm thi

Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-15 20:07:03
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 19:44:28
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 12:50:08
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 14:37:26
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 21:04:51
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:47:54
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 19:54:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-15 21:00:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:01:04
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:44:43
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:37:32
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-01 13:36:12
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 13:32:10
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-01 10:18:07
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 20:26:43
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-30 19:50:21
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-30 10:29:04
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:50:51
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:44:56
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:34:30
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:32:07
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:29:21
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 20:19:58