Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Thanh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Thanh Hiền

Trịnh Thanh Hiền
Trái đất này sẽ ko vì một ai mà ngừng quay... Cũng giống như tình yêu của em đối với anh ko vì một ai mà ngừng lại...#Lạnh#

Luyện toán

6 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 1230

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:07:14
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 21:02:17
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:28:18
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 21:35:00
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 13:45:46
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 12:26:45

Luyện văn - Tiếng Việt

19 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 2149

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:31:58
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 21:29:13
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 21:07:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 12:27:48
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 12:57:33
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 12:22:50
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:54:23
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 21:08:49
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:37:43
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:32:02

Luyện Tiếng Anh

62 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 6437

Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:29:51
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:16:47
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 14:26:49
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:24:28
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 13:21:36
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 13:46:54
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:19:40
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 18:13:47
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 16:30:05
Trịnh Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:25:29

Điểm thi

Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-15 20:07:03
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 19:44:28
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 12:50:08
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 14:37:26
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 21:04:51
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:47:54
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 19:54:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-15 21:00:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-12 20:01:04
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:44:43
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:37:32
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-01 13:36:12
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 13:32:10
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-01 10:18:07
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 20:26:43
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-30 19:50:21
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-30 10:29:04
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:50:51
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:44:56
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:34:30
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:32:07
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-29 20:29:21
Trịnh Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 20:19:58