Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thế Hiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thế Hiển

Nguyễn Thế Hiển
Chào mừng mấy bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.36 - Tổng điểm 589

Nguyễn Thế Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nội tiếp và góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 19:59:14
Nguyễn Thế Hiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải hệ phương trình bằng nhiều phương pháp
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 18:01:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thế Hiển làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:52:35
Nguyễn Thế Hiển làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:43:02
Nguyễn Thế Hiển làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:36:53
Nguyễn Thế Hiển làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:13:32
Nguyễn Thế Hiển làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 21:06:15