Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thu Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thu Hiền

Dương Thu Hiền
Đã lớn rồi. Học cách làm người đi :) Đừng có trẩu như ngày trước nữa :> #Guiaidogiongnhuvay

Luyện toán

126 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 12775

Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:38:15
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 17:40:33
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 12:43:13
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 18:15:08
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 11:06:35
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 18:01:49
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 17:53:32
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 17:42:19
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 12:35:20
Dương Thu Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 12:31:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dương Thu Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-28 10:29:28