Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thuý Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thuý Hiền

Trần Thuý Hiền
Hãy nhớ 1 điều : Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc , hãy cười vì chuyện đã xảy ra !vì nó sẽ có ích trong cuộc sống đó ◕ ‿ ◕!

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 11:59:45
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 17:23:42
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 12:03:17
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:02:51
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 12:01:32
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:03:14
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 08:32:00
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 20:51:06
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 13:05:41
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 18:22:07
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 12:54:06
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 09:02:53
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 15:25:11
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 08:56:55
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 00:00:58
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 14:41:02
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 10:05:21
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 09:29:10
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 10:48:45
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 10:52:56
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 21:06:43
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 16:27:07
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 11:55:07
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 12:38:59
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 11:22:01
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:17:22
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 20:22:48
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 11:33:10
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 22:22:09
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 11:11:51
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 13:37:04
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 11:13:02
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 18:22:23
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 19:47:38
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 08:26:25
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 09:27:24
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 13:54:49
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 11:33:23
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 09:25:43
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 08:22:41
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 11:47:54
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 11:01:33
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 11:03:15
Trần Thuý Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 12:21:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Thuý Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:16:43
Trần Thuý Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:15:29