Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguen thao hien. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguen thao hien

nguen thao hien
Chào các bạn,ai là fan của fairy tail và black pink thì nhớ kết bạn nha!

Luyện toán

40 -Trung bình 8.09 - Tổng điểm 5828

nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:16:34
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:35:01
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:35:23
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 22:15:37
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:37:01
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:11:11
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:08:27
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:37:45
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 20:34:31
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:26:05

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 3315

nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:56:11
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 21:51:01
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 20:56:02
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 20:32:39
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 18:57:29
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 20:21:41
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 20:32:17
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:53:19
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:48:26
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:41:04

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 2061

nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 22:01:39
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:57:04
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 22:09:57
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:59:20
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:50:55
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:37:33
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:46:31
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:37:49
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 21:30:59
nguen thao hien đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 21:02:52

Điểm thi

nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-06 21:41:52
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-22 22:13:53
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-06 19:06:38
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-06 18:59:43
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-15 21:51:39
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-15 21:46:39
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-09 18:58:15
nguen thao hien làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-07 17:51:59
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-07 13:17:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 21:58:38
nguen thao hien làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-06 21:53:07