Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Toàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Toàn

Nguyễn Xuân Toàn
Có một anh thanh niên đặt khi chân ra khỏi cuộc họp của 8 hành tinh trong hệ mặt trời , anh ta hét thật to : " Anh Nguyễn Xuân Toàn là một thiên tài của vũ trụ ". Khi đại biểu các hành tinh nghe được , họ ra lệnh cho bảo vệ giỏi của hành tinh ra xử tử. ahihi ^_^ " Chuẩn CMNR " .

Luyện toán

16 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 1758

Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:28:58
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:38:03
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:33:17
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:31:00
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:26:07
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:25:18
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 13:22:39
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 07:14:14
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 17:34:08
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 17:21:29

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 18:20:57
Nguyễn Xuân Toàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 19:47:38

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:14:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:10:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 21:03:07
Nguyễn Xuân Toàn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-15 20:51:37
Nguyễn Xuân Toàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:11:31
Nguyễn Xuân Toàn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:08:07
Nguyễn Xuân Toàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-15 19:03:25
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 21:33:03