Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với KID Magic Kaito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

KID Magic Kaito

KID Magic Kaito
Bạn nào đến nhà mình thì like cho mình 1 cái nha

Luyện toán

7 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 971

KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-09-10 20:19:38
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 20:44:46
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-08-21 15:19:32
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 14:50:53
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-07-30 06:47:37
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-07-31 09:54:50
KID Magic Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 06:53:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi