Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Helen Đoàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Helen Đoàn

Helen Đoàn
Nhớ t ko m?

Luyện toán

34 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 3568

Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 17:21:52
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-19 10:03:25
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 11:41:15
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 11:34:56
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 07:25:45
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-09-17 07:24:23
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 18:51:52
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 18:48:21
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 09:09:24
Helen Đoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 10:30:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.60 - Tổng điểm 46

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:24:50
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:21:18
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:19:43
Helen Đoàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-01 15:17:18