Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Ngọc Diệp. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Ngọc Diệp

Trịnh Ngọc Diệp
Chào !☄🌙

Luyện toán

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 96

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 9.65 - Tổng điểm 193

Trịnh Ngọc Diệp đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 20:54:20

Điểm thi