Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hatsune Miku. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hatsune Miku

Hatsune Miku
Hi my name is Trang.Make friend with me okay .Favourite songs is Faded,Why not me,This is what you came for,bad luck,love you want you,Sing me to sleep,...very much.anime cute quá

Điểm thi

Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-27 14:08:19
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 13:54:51
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 13:52:29
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 09:37:02
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 21:09:05
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:48:06
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:43:01
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:40:47
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:38:59
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:34:11
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:29:51
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:18:44
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-04 15:38:29
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-25 10:54:18
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-18 20:42:18
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 10:04:06
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-18 10:01:54
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-17 20:11:28
Hatsune Miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 18:58:48

Luyện toán

12 -Trung bình 8.64 - Tổng điểm 1209

Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 10:50:14
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:41:54
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 19:29:11
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 17:08:27
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 19:44:15
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 08:31:48
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 10:47:20
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 21:20:38
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:48:34
Hatsune Miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 10:33:26