Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Tịnh

Nguyễn Xuân Tịnh
Ko chào , anh em cứ vào tự nhiên nhé! ...........

Luyện toán

11 -Trung bình 5.25 - Tổng điểm 2100

Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 19:59:51
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 21:40:55
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:26:51
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 09:26:28
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 21:51:48
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 08:33:37
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 20:51:46
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 16:17:27
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 15:44:19
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 08:20:45

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 184

Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 09:20:35

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 224

Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 20:26:26
Nguyễn Xuân Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 19:51:04

Điểm thi

Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-31 22:01:42
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-24 22:08:43
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-20 16:20:21
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-20 16:03:15
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-07 21:01:20
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-07 20:57:14
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 16:18:30
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-15 16:11:41
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-07 21:30:03
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-24 21:13:37
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-07 22:28:51
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 21:38:15
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-04 21:28:52
Nguyễn Xuân Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 22:11:56