Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Hồng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng
Hồng thông minh xinh đẹp đây, chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình, ủng hộ mình nhiều nha mọi người. Fighting!

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-12-16 06:14:25
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 19:53:07
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:04:23
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-01-09 06:41:04
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-01-08 19:18:06
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-01-26 17:00:29
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-14 12:00:13
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-02-22 10:46:42
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 12:19:14
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 15:16:46
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 12:18:05
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-01-13 12:33:14
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 10:46:54
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-01-28 12:07:04
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 11:48:51
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 11:44:57
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-12-19 06:22:04
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2014-12-21 09:12:21
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-12-18 06:03:15
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2014-12-18 05:59:49
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 11:36:36
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-12-19 06:29:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi