Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Hồng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng
Hồng thông minh xinh đẹp đây, chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình, ủng hộ mình nhiều nha mọi người. Fighting!

Luyện toán

22 -Trung bình 8.49 - Tổng điểm 2885

Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-02-22 10:46:42
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-01-28 12:07:04
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-04-01 11:36:36
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-01-26 17:00:29
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-01-13 12:33:14
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2015-01-09 06:41:04
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-05 19:53:07
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:04:23
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-01-08 19:18:06
Nguyễn Thị Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 15:16:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi