Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Thị Thanh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Thị Thanh Hiền

Hà Thị Thanh Hiền
hello! ai vào nhà mk thì đừng quyên kb voi mk nhé.Thank you

Luyện toán

6 -Trung bình 8.29 - Tổng điểm 995

Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 18:14:20
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 18:32:38
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-16 18:10:49
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 13:06:54
Hà Thị Thanh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 18:23:09
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 15:57:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 17:53:44
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 18:21:44
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:30:08
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:25:59
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:24:00
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-08 17:20:50
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-02 09:03:48
Hà Thị Thanh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-26 18:13:58