Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Me. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Me
Hello a new day !

Luyện toán

74 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7400

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 13:31:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:06:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:55:57
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:59:49
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:03:11
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:06:35
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:14:41
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:18:07
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:26:45
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:26:54
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 15:28:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:11:22
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 18:18:13
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:03:03
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:12:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:52:14
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:03:40
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:35:01
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:36:41
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:40:49
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:20:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 22:18:31
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:36:20
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:42:12
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:28:08
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:26:42
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:05:12
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 17:40:00
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:50:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:09:07
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:34:54
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:33:00
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 17:57:05
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:39:35
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:30:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 13:08:12
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 18:00:24
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:07:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:15:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:36:53
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:34:26
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:28:49
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 13:16:05
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:57:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 15:28:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:22:53
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 17:05:13
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 18:04:40
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:39:23
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:31:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:56:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:30:20
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 17:41:21
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 12:16:26
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 12:41:24
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 14:00:19
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 14:05:14
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 15:45:30
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 13:00:16
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 13:09:53
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:17:31
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 13:11:51
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:59:43
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:51:51
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:26:35
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 11:38:56
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:52:47
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:55:46
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:55:09
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:54:16
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:58:20
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:00:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:01:54
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 13:03:24

Luyện văn - Tiếng Việt

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:48:12
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 18:03:25
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:29:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:11:34
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:21:26
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:51:46
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:10:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:58:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:03:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:42:50
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 15:47:39
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: (nghe kể) Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:27:10
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:58:32
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:36:11
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:33:42
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:38:56
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về trường học. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:53:08
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:23:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:58:46
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:35:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:11:25
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:16:11
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:41:54
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 13:27:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 13:31:13
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:00:34
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiều trên sông Hương. Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:04:59
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 18:07:16
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:10:11
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:34:30
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 12:34:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:36:43
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:28:30
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:31:05
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:57:28
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 17:52:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói về trí thức. (nghe kể) Nâng niu từng hạt giống
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 18:05:59
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 16:26:37
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:11:36
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:50:58

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:21:33
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:48:15
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:52:01
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:25:35
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:01:04
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:04:26
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:16:30
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:12:31
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:29:28
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:34:12
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:12:58
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:28:17
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:31:28
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:41:14
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:45:23
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:54:44
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:52:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:49:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:40:38
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:41:52
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:36:29
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 12:39:28
Me đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:02:09

Điểm thi

Me làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-28 12:31:15
Me làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-28 12:22:35
Me làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-22 12:37:22
Me làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-21 18:02:09
Me làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-21 17:48:33
Me làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-01-20 17:26:30
Me làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2020-01-20 17:09:11
Me làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 17:01:04
Me làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-20 16:46:37
Me làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 13:13:29
Me làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 13:08:18
Me làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-23 13:37:27
Me làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-23 13:31:10
Me làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 19:23:26
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-04 19:18:17
Me làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 18:51:35
Me làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 18:34:56
Me làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 13:55:04
Me làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 13:43:17
Me làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 13:35:39
Me làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-21 12:45:56
Me làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 21:23:27
Me làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:47:02
Me làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:42:38
Me làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:27:08
Me làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-19 13:06:33
Me làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-19 12:57:47
Me làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 22:40:45
Me làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 13:40:49