Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamthiminhtrang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamthiminhtrang

phamthiminhtrang
Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất. Mình có viết truyện trên sàn truyện đó , tên là Chuyện tình siêu đáng yêu của hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch , các bạn đọc ủng hộ mình nha !

Điểm thi

phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-01 10:06:28
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-13 08:46:53
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:01:02
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-09 09:55:13
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:56:50
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:55:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 21:12:58
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 08:51:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 08:02:20
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 07:58:29
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:30:42
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-31 09:19:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:58:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:54:07
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 17:52:08
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:25:05
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:22:30
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:15:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:18:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:15:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:06:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 09:42:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:59:15
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:37:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:33:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:12:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:06:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:04:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:02:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:01:00

Luyện toán

60 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 6129

phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 07:40:23
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:55:38
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 07:43:18
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:45:21
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 05:53:42
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 10:38:34
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 08:56:16
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:04:32
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 08:01:27
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 21:31:56