Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamthiminhtrang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamthiminhtrang

phamthiminhtrang
Nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi . Nếu bạn không thể đi , hãy bò. Dù sao cũng phải tiến về phía trước . Mình có viết truyện trên sàn truyện , truyện tên là Chuyện tình siêu đáng yê của hotboy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch , các bạn vào đọc nha ! Cảm ơn các bạn

Luyện toán

60 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 6159

phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 16:40:16
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 09:19:12
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 11:42:44
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 10:55:18
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 08:34:50
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 08:27:35
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 10:14:13
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 11:30:58
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 11:28:20
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 21:49:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 76

Điểm thi

phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-01 10:06:28
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-13 08:46:53
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:01:02
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-09 09:55:13
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:56:50
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:55:46
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 21:12:58
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 08:51:54
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 08:02:20
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 07:58:29
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:30:42
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-31 09:19:51
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:58:07
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:54:07
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 17:52:08
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:25:05
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:22:30
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:15:19
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:18:20
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:15:59
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:06:03
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 09:42:54
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:59:15
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:37:16
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:33:58
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:12:15
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:06:59
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:04:14
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:02:52
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:01:00