Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamthiminhtrang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamthiminhtrang

phamthiminhtrang
Ở giữa …Thất Bại và… Thành Công…. có một dòng sông tên là ..Bỏ Cuộc … .. .. .. Trên dòng sông đó có một ..cây cầu… mang tên ..Cố Gắng . Tâm ơi , Việt ơi , tụi mình ... cùng cố gắng vào trường ... Nguyễn Huệ ... nhé ! Hẹn nhau ... rồi mà !

Điểm thi

phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-01 10:06:28
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-13 08:46:53
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:01:02
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-09 09:55:13
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:56:50
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 20:55:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-22 21:12:58
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-20 08:51:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 08:02:20
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 07:58:29
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:30:42
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-31 09:19:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:58:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-16 09:54:07
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 17:52:08
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:25:05
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:22:30
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 07:15:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:18:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:15:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 14:06:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-14 09:42:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:59:15
phamthiminhtrang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:37:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 08:33:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:12:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:06:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:04:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:02:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-12 09:01:00

Luyện toán

60 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 6009

phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 07:40:23
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 09:55:38
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 07:43:18
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 18:45:21
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 05:53:42
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 10:38:34
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 08:56:16
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:04:32
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 08:01:27
phamthiminhtrang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 21:31:56