Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cristiano Ronaldo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
On = kyquia2222

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 16:48:51
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 18:33:03
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 20:00:22
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 18:49:24
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 20:53:32
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:10:29
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 20:54:14
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 09:15:11
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 19:52:35
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 20:38:56
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 09:33:44
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 09:39:32
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 09:20:19
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 08:56:07
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-09-03 21:12:09
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-12 16:44:41
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-19 14:39:20
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 07:03:38
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 17:47:21
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 18:04:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:44:09