Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cristiano Ronaldo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
On = kyquia2222

Luyện toán

20 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 2103

Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 18:49:24
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 20:38:56
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 20:53:32
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 20:54:14
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 20:10:29
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 20:00:22
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 18:33:03
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-19 14:39:20
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 16:48:51
Cristiano Ronaldo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 18:04:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cristiano Ronaldo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:44:09