Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nguyên Hạo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nguyên Hạo

Lê Nguyên Hạo
Deep chứ :v

Luyện toán

39 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 3947

Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 19:29:54
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 12:51:17
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 12:42:28
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 15:37:12
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 15:22:40
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-05-24 15:12:31
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 13:01:36
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-05-05 13:31:37
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 18:03:05
Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-05-04 20:00:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Nguyên Hạo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 18:54:40

Điểm thi

Lê Nguyên Hạo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-13 20:06:33