Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phamhonghanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phamhonghanh

phamhonghanh
có ai làm gacha ko . nếu làm thì team mình vẫn đang thiếu người ,nên càng nhiều người càng tốt đó thôi > < . ai vào thì xin mk ,mk là nhóm trưởng nhóm

Luyện toán

4 -Trung bình 6.78 - Tổng điểm 610

phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:04:47
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:18:09
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 08:02:02
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 15:10:18

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.45 - Tổng điểm 447

phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:04:01
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:29:13
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:06:19

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 7.69 - Tổng điểm 1462

phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:16:06
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:19:52
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:07:53
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:21:46
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:17:37
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:18:58
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:09:23
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:43:26
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:39:13
phamhonghanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:36:56

Điểm thi

phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:59:36
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:54:47
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:18:13
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 20:16:19
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-26 19:24:51
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-31 10:12:28
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-31 10:05:04
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-31 09:58:38
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-31 09:50:26
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:18:50
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:13:39
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:06:10
phamhonghanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:02:15