Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn ánh hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn ánh hằng

nguyễn ánh hằng
Lạnh Lùng , Ít Nói , Học Giỏi
  • Tên: nguyễn ánh hằng
  • Điểm hỏi đáp: 19SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:48:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 21:09:33
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 19:28:08
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:51:18
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:53:27
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:08:06
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:28:27
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:26:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:30:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:43:06
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 19:23:37
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:53:04
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:35:45
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:35:07
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 20:00:11
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 21:17:57
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:00:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 20:46:25
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 20:58:49
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 21:22:51

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:08:26
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:50:50
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:53:48
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 20:03:25
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:33:18
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:22:34
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 21:25:48

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5600

nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:01:08
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:15:45
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:04:46
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:57:09
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:07:17
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:16:57
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:48:11
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:26:48
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:55:05
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:43:53
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:46:09
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:23:21
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 19:19:19
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:48:52
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:06:37
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:07:56
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:08:39
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:09:42
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 08:46:15
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 08:55:30
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:00:21
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:04:09
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:07:51
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:48:35
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:50:47
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:51:06
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:54:09
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:01:39
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:09:41
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 21:04:19
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:05:34
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 20:28:01
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:33:11
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:34:00
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:35:58
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:36:24
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:37:50
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:41:28
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 16:50:12
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:09:57
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 20:18:31
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:13:23
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:22:17
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:43:57
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:46:29
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:07:44
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ic and -al
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:10:51
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:46:12
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LOOK BACK: Vocabulary - Listening & Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:59:21
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:43:39
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:45:32
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:47:03
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:49:51
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:51:20
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:54:49
nguyễn ánh hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:04:05

Điểm thi

nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2020-02-09 21:14:17
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-09 21:02:15
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:59:10
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-04 20:55:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2019-11-22 20:17:05
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:04:37
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-19 19:57:23
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-18 17:38:46
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:55:31
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:48:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-23 20:05:09
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:57:20
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:37:24
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-23 19:32:14
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-13 21:24:23
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:14:47
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 21:16:51
nguyễn ánh hằng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-09 15:55:50