Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thị Hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thị Hằng

Đỗ Thị Hằng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-06-19 06:53:02
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-06-19 07:33:31
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-19 07:39:49
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-06-19 07:42:46
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-06-19 07:46:45
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-06-20 09:29:35
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-06-20 09:33:27
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 07:38:59
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 08:07:33
Đỗ Thị Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 08:09:49