Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Thùy Nga. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Thùy Nga

Nguyễn Ngọc Thùy Nga
Giúp nhau học tốt nhaaa

Luyện toán

0 -Trung bình 3.82 - Tổng điểm 344

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.59 - Tổng điểm 1007

Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:05:27
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:45:15
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:35:03
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 08:56:42

Luyện Tiếng Anh

37 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 4110

Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:42:07
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:06:32
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:17:01
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:37:59
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 21:05:46
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:32:45
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:47:44
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:30:22
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:27:21
Nguyễn Ngọc Thùy Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:49:28

Điểm thi