Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo Quyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo Quyên

Nguyễn Thảo Quyên
hello các bạn, mình là Đóm đây bạn nào là Đóm thì kết bạn với mình nhé! (không phải là Đóm cũng không sao vì mình mong có nhiều bạn mới mà)^-^

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Thảo Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:32:49
Nguyễn Thảo Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 18:59:41
Nguyễn Thảo Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 14:53:17
Nguyễn Thảo Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 18:23:59
Nguyễn Thảo Quyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 14:38:13

Điểm thi

Nguyễn Thảo Quyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-12 15:48:47
Nguyễn Thảo Quyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-12 15:45:16
Nguyễn Thảo Quyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-12 15:42:27
Nguyễn Thảo Quyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 14:40:33