Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Bảo Trân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Bảo Trân

Dương Bảo Trân
Hello!

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:31:16
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 08:37:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:01:12
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:01:48
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:02:45
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:09:34
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:06:07
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:49:43
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:53:49
Dương Bảo Trân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 18:00:06

Điểm thi

Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-04 19:55:20
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-17 18:18:30
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-05-17 18:03:36
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-28 20:14:17
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-22 20:11:54
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-20 19:33:18
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-15 17:38:10
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-13 19:33:38
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-11 16:25:41
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-10 19:30:39
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-08 17:59:16
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 20:15:57
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-11 15:41:33
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:17:24
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 19:13:33
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 18:54:11
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:21:57
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-05 12:45:56
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-23 17:52:22
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:44:35
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:22:02
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-20 11:16:47
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:20:34
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:15:10
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:10:17
Dương Bảo Trân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 16:49:23