Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kudo Shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kudo Shinichi

Kudo Shinichi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-02 09:27:34
Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-02 09:25:19
Kudo Shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-02 09:24:20

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm