Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 라리사 마노반 (Team BLINK). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

라리사 마노반 (Team BLINK)

라리사 마노반 (Team BLINK)
Fan Hắc Hường và Lisa kb nha~~~~My BFF:\nhttps://olm.vn/thanhvien/irenecute\nhttps://olm.vn/thanhvien/sallykute\nhttps://olm.vn/thanhvien/yunnielili\nFB:

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:21:07
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:34:21
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 10:30:38
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:01:48
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 21:15:12
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 17:50:44
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:39:50

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:12:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:16:16

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:08:49
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:16:16
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:01:30
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:41:12
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 21:42:24
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:21:30
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 21:05:22
라리사 마노반 (Team BLINK) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:37:37

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 12:18:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:15:26
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-09 21:33:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-09 20:53:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-09 21:58:04