Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yêu Xa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yêu Xa

Yêu Xa
https://instagram.com/blackpinkofficialchannel....*OFF 1 thời gian*

Luyện toán

7 -Trung bình 6.73 - Tổng điểm 1077

Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:01:48
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:39:50
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:21:07
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 17:50:44
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 21:15:12
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 10:30:38
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:34:21

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 545

Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:16:16
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:12:06

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.55 - Tổng điểm 940

Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:37:37
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 21:05:22
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 22:21:30
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 21:42:24
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:41:12
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:01:30
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:16:16
Yêu Xa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:08:49

Điểm thi

Yêu Xa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-31 12:18:44
Yêu Xa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 22:15:26
Yêu Xa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-09 21:33:05
Yêu Xa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-09 20:53:19
Yêu Xa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-09 21:58:04