Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng hôn (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng hôn (Hội Con 🐄)

Hoàng hôn (Hội Con 🐄)
Mục tiêu 1600 sp , 7 GP.Bff: https//olm.vn/thanhvien/trinhtranphuongtuan https://olm.vn/thanhvien/yourheartisminecky171

Luyện toán

125 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 12835

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 15:58:49
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 15:54:56
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-25 10:39:46
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 21:10:32
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 15:50:44
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 15:33:34
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 15:31:45
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 15:29:20
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 16:25:19
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 16:20:42

Luyện văn - Tiếng Việt

40 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 4307

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:02:40
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 21:11:52
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 21:04:22
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:02:07
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:29:31
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:06:20
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:47:03
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:39:11
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:10:00
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:41:20

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 8.22 - Tổng điểm 1726

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:25:28
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:19:22
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 21:32:54
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:01:35
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:46:24
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:33:58
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 22:00:33
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:59:38
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:54:56
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:16:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-03 10:45:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-10 21:33:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-07 16:41:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 08:58:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:05:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:03:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 21:59:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-31 09:14:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 21:25:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:19:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:50:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 20:37:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-18 21:51:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-17 11:20:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-14 21:23:14
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-14 21:00:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 15:22:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-14 15:11:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-12 21:05:21