Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng hôn (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng hôn (Hội Con 🐄)

Hoàng hôn (Hội Con 🐄)
Hoàng hôn trên sông Hương. Link pin của m nha :https://www.pinterest.com/hoangthithuy4200/.nhớ nhấn theo dõi

Luyện toán

87 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 9113

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 09:01:30
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 08:50:03
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:07:06
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:04:34
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:46:32
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:40:55
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 16:24:38
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 16:21:31
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 21:32:03
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:52:26

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 1956

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 11:02:40
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:29:31
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:06:20
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:47:03
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:39:11
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:10:00
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:41:20
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:35:58
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:16:04
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:50:15

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 7.54 - Tổng điểm 1056

Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:25:28
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 07:19:22
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:01:35
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 09:46:24
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:33:58
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 22:00:33
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:59:38
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:54:56
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 10:02:50

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-19 08:58:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:05:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 22:03:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 21:59:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-31 09:14:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-29 21:25:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-07 21:19:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:50:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-24 20:37:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-18 21:51:17
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-17 11:20:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-14 21:23:14
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-14 21:00:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-14 15:22:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-14 15:11:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-12 21:05:21