Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hakken ryou. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hakken ryou

hakken ryou
Em có biết vì sao người ta nói mắt tôi đẹp ko. Vì trong mắt tôi luôn có hình bóng của em...

Luyện toán

1 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 110

hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:06:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.60 - Tổng điểm 26

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 908

hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:23:38
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:19:27
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:45:06
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:18:14
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:03:54
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:28:34
hakken ryou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:24:34

Điểm thi

hakken ryou làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-04 18:47:23