Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với soong Joong ki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

soong Joong ki

soong Joong ki
lạnh thế này thì nắm tay nhau đc chưa:)))

Luyện toán

7 -Trung bình 6.49 - Tổng điểm 1427

soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 21:12:19
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 22:33:17
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 20:17:29
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 20:01:18
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 22:16:22
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 19:36:12
soong Joong ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 21:53:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi