Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sana. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sana
Ai thích Kim Jennie BLACKPINK thì kb nha !!!

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-11-19 21:44:43

Luyện văn - Tiếng Việt

71 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7100

Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:55:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:09:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Cao Bằng. Ôn tập về quy tắc viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:26:50
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:33:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:51:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:23:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Việt Nam thân yêu. Ôn tập quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:25:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư gửi các học sinh. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:26:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Quy tắc đánh dấu thanh
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:31:33
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:37:06
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:43:39
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:46:02
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:49:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:53:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:57:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:00:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:33:46
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:36:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:40:16
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:45:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:50:38
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:53:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:57:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:02:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:04:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Đất nước. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:14:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe - viết: Cô gái của tương lai. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:22:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:29:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Trong lời mẹ hát. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:46:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Sang năm con lên bảy. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:52:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:32:08
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 07:39:43
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:40:40
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:45:47
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:47:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật tục của người Ê-đê
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:28:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:37:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:39:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:55:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:05:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:21:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:26:02
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:27:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:32:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:42:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:21:34
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:24:34
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:26:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:29:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:36:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:40:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:50:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:07:10
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hộp thư mật
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 08:37:56
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:22:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:24:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:27:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:34:11
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:40:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:50:03
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 21:31:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 21:44:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:11:02
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:13:58
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:17:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 08:28:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 22:03:32
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 16:15:10
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:03:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương ông
Lần cuối làm bài: 2020-11-19 21:46:12

Luyện Tiếng Anh

288 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 28800

Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:54:14
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:55:36
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:58:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:01:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:01:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:10:08
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:22:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:01:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:43:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:46:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:47:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:49:35
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:53:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:55:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:18:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:06:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:30:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:33:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:34:16
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:32:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:33:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:38:42
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:52:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:54:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:28:45
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:19:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:36:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:47:21
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:43:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:04:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:42:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:49:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:01:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:09:42
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:12:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:18:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:38:29
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:28:46
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:44:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:44:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:44:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:46:45
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:49:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:40:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:59:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:09:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:04:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:23:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:28:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:37:02
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:00:34
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:02:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:08:56
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:55:10
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:56:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:01:03
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:06:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:09:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:17:17
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:24:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:32:25
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:32:28
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:57:46
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:16:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:09:11
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:25:11
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:30:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:41:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:45:47
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:49:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:50:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:59:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:59:03
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:03:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:05:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:08:08
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:11:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:19:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:20:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:32:45
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:35:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:45:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:48:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:51:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:55:08
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:58:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:03:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:08:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:16:14
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:50:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:51:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:55:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:52:05
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:54:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:55:25
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:57:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 10:02:05
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 13:40:24
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 13:44:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:00:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:36:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:51:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:56:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:21:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:25:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:29:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:32:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:31:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:33:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 16:00:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:26:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:28:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:54:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:54:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:54:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:54:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:57:03
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:55:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:00:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:05:02
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:19:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:24:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:28:03
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:34:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:17:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:11:05
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:18:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:19:55
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:21:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:23:50
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:04:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:11:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:13:21
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:17:21
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:20:28
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:32:17
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:32:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:40:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:48:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:51:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:53:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:57:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:01:28
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:03:55
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:06:50
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:09:55
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:12:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:15:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:17:50
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:28:34
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 16:33:21
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 19:51:21
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:00:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:08:25
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:16:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:21:16
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:30:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:43:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:25:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:50:15
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:53:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:58:56
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:34:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:30:35
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:12:41
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:14:28
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:19:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:21:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:23:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:24:30
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:30:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:32:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:38:02
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:44:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:03:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:46:34
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:08:35
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:12:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:16:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:19:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:24:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:50
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:33:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:33:11
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:36:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:41:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:44:47
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:47:14
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:49:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 19:59:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 19:59:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 19:59:58
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 20:00:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 20:00:40
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:19:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:20:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:49:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:49:07
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:49:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:49:36
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:49:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:50:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:50:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:24
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 15:51:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:10:14
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:10:42
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:10:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:16
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:26
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:32
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:11:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:12:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:12:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:12:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:12:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:13:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:13:17
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 20:13:28
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 08:26:23
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:01:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:01:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:02:01
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:05:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:05:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:05:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:06:06
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:06:12
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:06:17
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:06:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:07:11
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:08:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:44:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:44:58
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:45:24
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:46:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:47:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:48:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:50:13
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:51:16
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:52:19
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:52:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:53:10
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:54:04
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:54:54
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:55:05
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:56:22
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:55:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:56:18
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:56:47
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:00:20
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:00:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:00:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:02:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:02:36
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:03:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:03:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:04:37
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:05:31
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:05:38
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:07:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:07:57
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:08:52
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:08:48
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:09:25
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:09:33
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:09:43
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:09:51
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:10:09
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:10:17
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 20:25:53
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 09:20:27
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:45:59
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:52:44
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 22:09:39
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:55:49
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 07:52:00
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:09:10
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 22:09:36
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-10-04 17:05:36
Sana đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Family members
Lần cuối làm bài: 2020-11-22 16:00:03

Điểm thi

Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:36:56
Sana làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:35:43
Sana làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:32:55
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:30:50
Sana làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:28:21
Sana làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:27:05
Sana làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:23:44
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:21:30
Sana làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:20:17
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:17:55
Sana làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:15:58
Sana làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:14:36
Sana làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:13:17
Sana làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:11:24
Sana làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:09:31
Sana làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:07:46
Sana làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:04:34
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 21:00:41
Sana làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-23 20:49:24
Sana làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 20:22:52
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-23 20:14:42
Sana làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-20 22:17:24
Sana làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-20 22:13:50
Sana làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-20 22:08:57
Sana làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-20 22:05:29
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-20 22:01:30
Sana làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2020-05-20 21:59:24
Sana làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-20 21:53:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-19 21:57:42
Sana làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-05-19 21:49:09