Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Hải Yến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Hải Yến
Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng và để lại cho em cây đắng ngút ngàn !!!

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 07:28:06
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 18:05:13
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 19:42:59
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-01-29 13:12:05
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 12:24:29
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 13:07:47
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 21:26:30
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 12:54:37
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 12:14:50
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 08:37:23
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 12:20:15

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:05:45
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:21:28
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:23:59
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:25:40
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:32:21
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:39:26
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 08:43:59
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:46:20
Nguyễn Thị Hải Yến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 09:18:40

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-19 20:10:33
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-06 21:33:22
Nguyễn Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:45:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-26 21:43:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-21 20:34:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-21 20:31:41
Nguyễn Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-21 20:26:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-24 13:30:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:49:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:41:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:39:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:36:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:34:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:30:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-17 12:26:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 06:12:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-16 12:24:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-16 12:23:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-16 12:21:21
Nguyễn Thị Hải Yến làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-16 12:19:23