Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️

💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️
chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà mình ! fan conan

Luyện toán

354 -Trung bình 8.58 - Tổng điểm 38631

💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:06:05
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:39:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:23:08
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:13:57
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:03:59
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:38:53
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:01:04
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:41:02
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:36:46
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:28:40

Luyện văn - Tiếng Việt

51 -Trung bình 8.66 - Tổng điểm 5627

💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:50:20
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 22:00:28
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:23:00
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:39:22
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:33:13
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 22:02:57
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 21:56:54
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:23:25
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:56:43
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:09:48

Luyện Tiếng Anh

171 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 20554

💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:57:10
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:45:01
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:43:58
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:42:27
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:04
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:04
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:04
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 21:41:04
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:55:44
💗🍀☘ thám tử 🎊🌈♣️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:52:14

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 21:06:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-10 15:34:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:39:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:32:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:29:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:26:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:43:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:38:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-31 20:17:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:48:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-14 21:33:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-09 20:29:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:06:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:05:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 21:41:35