Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღ₣ąкë ₤๏νëღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღ₣ąкë ₤๏νëღ

ღ₣ąкë ₤๏νëღ
.

Luyện toán

28 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 2956

ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:32:42
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 17:16:32
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:42:53
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 16:47:24
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:55:22
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:37:54
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:11:34
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:17:59
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:57:25
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 19:53:39

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:46:49
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:45:49

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.29 - Tổng điểm 1115

ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:45:08
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:48:04
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 19:39:09
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:35:18
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:25:52
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:23:48
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:21:15
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:17:29
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:15:07
ღ₣ąкë ₤๏νëღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:12:24

Điểm thi

ღ₣ąкë ₤๏νëღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-04 08:40:04
ღ₣ąкë ₤๏νëღ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-29 20:13:18
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-19 17:26:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-19 17:05:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:29:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-01 19:21:45
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:18:07
ღ₣ąкë ₤๏νëღ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:13:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:07:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:03:41