Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Linh

Linh Linh
❤ PLQB ❤

Luyện toán

42 -Trung bình 9.52 - Tổng điểm 4283

Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:56:39
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 17:51:17
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 11:28:50
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:35:22
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 14:53:52
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 11:13:08
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 11:02:44
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 17:40:38
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 15:08:52
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:30:01

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 6.14 - Tổng điểm 737

Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:43:38
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:40:15
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 12:41:55
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 14:27:50
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:13:35
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: L
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 14:48:33
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:40:11

Luyện Tiếng Anh

203 -Trung bình 7.44 - Tổng điểm 23058

Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 17:02:39
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 18:28:24
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 14:32:52
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 18:52:52
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 18:52:20
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 18:50:47
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:01:41
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:04:48
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:57:26
Linh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:52:14

Điểm thi

Linh Linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-10 16:07:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 19:44:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-11 19:34:38
Linh Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 18:09:00
Linh Linh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-30 16:38:54