Nguyen Thu Ha

Giới thiệu về bản thân

Cảnh đẹp nhất trong một ngày chính là cảnh hoàng hôn và đẹp nhất khi ta ngắm nó trên biển. Lúc đó, bầu trời và mặt nước đều hòa cùng một màu. Nhưng tiếc thay cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi rồi mặt trời lại khuất sau phía chân trời. Có lẽ cuộc đời của một con người cũng chỉ như cảnh hoàng hôn trên biển mà thôi.