Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ CTV

๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉

Luyện toán

76 -Trung bình 6.87 - Tổng điểm 9207

๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:51:21
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Vi phân
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:50:05
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đạo hàm của hàm lượng giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:47:26
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:45:22
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:42:43
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:39:55
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:35:59
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:33:39
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:30:14
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:23:09

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.88 - Tổng điểm 275

๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:29:23

Luyện Tiếng Anh

98 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 10571

๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 22:00:48
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:06:53
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:07:45
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:13:27
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:08:39
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:15:26
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:58:03
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:13:12
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:56:19
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү 2к⁷༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:37:50

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-11 07:43:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:15:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 15:13:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:03:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 10:02:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:58:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:57:13
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-10 09:43:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:50:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-10 08:41:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 09:00:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:59:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:58:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:57:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:55:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:54:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-07 08:51:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:49:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:48:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 15:35:56