Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nhok Silver Bullet. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nhok Silver Bullet

Nhok Silver Bullet
Đến với toán bằng cả đam mê & trái tim & tâm hồn của mình

Luyện toán

19 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 2163

Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 11:59:22
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 12:50:18
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 17:44:04
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 21:09:58
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-21 20:25:19
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 11:21:11
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-09-17 18:02:45
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-09-08 21:46:22
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-09-03 11:18:10
Nhok Silver Bullet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 20:00:07

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi