Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Yoko Yukiko. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Yoko Yukiko

Yoko Yukiko
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.30 - Tổng điểm 33

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Yoko Yukiko làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-11 16:00:23