Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Ngọc Thiện. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Ngọc Thiện

Dương Ngọc Thiện
--Lập team, điểm hỏi đáp tùy điểm mấy không quan trọng vì đó chỉ là Toán Trên Mạng mà thôi-- Team: Giaitoannhanh https://olm.vn/thanhvien/googleplay123 (Phó nhóm) https://olm.vn/thanhvien/ngocthienpct(Trưởng nhóm) https://olm.vn/thanhvien/linhtrangkq (Quản lý) https://olm.vn/thanhvien/luluchanza (Quản lý 2) https://olm.vn/thanhvien/duongnhan6a3thcssl https://olm.vn/thanhvien/manbao https://olm.vn/thanhvien/hanhbachduong https://olm.vn/thanhvien/dangxuantuan123 https://olm.vn/thanhvien/yentaydang https://olm.vn/thanhvien/haiduonghaiduong https://olm.vn/thanhvien/phamvantoan https://olm.vn/thanhvien/kiryuuanako https://olm.vn/thanhvien/abcdz_ https://olm.vn/thanhvien/trangxinhxinh_138 https://olm.vn/thanhvien/chiemhoathuan https://olm.vn/thanhvien/simmi123456 https://olm.vn/thanhvien/athlete https://olm.vn/thanhvien/miubohandsome https://olm.vn/thanhvien/hyekyojoongki https://olm.vn/thanhvien/hanhanhan7a1 https://olm.vn/thanhvien/ariavon

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:13:22
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 09:58:57
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:37:19
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:34:32
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:11:28
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:49:22
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 23:10:27
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:20:20
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:00:56

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 550

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 08:31:53
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 11:55:00
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:14:59
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:09:27
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:24:50

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 472

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 07:43:56
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:54:28
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:52:02
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:50:18

Điểm thi

Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 21:35:32
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:26:41
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:24:36
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 21:04:49
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 21:03:05
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:32:32
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:28:24
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:24:42