Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Ngọc Thiện. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Ngọc Thiện

Dương Ngọc Thiện
RUSH AREA 51!!!! Hi, mình đây, mình sinh ngày 4/10/2009 (cung Thiên Bình, loại hoàng cung) mình dùng olm.vn để ôn lại kiến thức lớp 5 để lên lớp 6 và mình dùng chương trình lớp 6. Mình là HS xuất sắc. Ai giống mình thì kb với mình nhé. Khi mình lên lớp 6 thì mình sẽ qua trường khác

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:06:23
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:34:34
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 09:13:22
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:12:04
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:14:58
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:08:37
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:23:56
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 11:18:15
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 06:38:02
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:27:56
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:34:32
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:37:19
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 09:58:57
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập và bổ sung về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-06-26 21:39:34
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:13:46
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 12:20:20
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 23:10:27
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:25:07
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 10:15:02
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 09:37:45
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:19:55
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:17:28
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:33:10
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 15:50:38
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 15:38:42
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:49:22
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 22:23:34
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:11:28
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:56:12
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:53:10
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 10:16:42
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:55:49
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 15:55:07
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 08:11:17
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 14:23:44
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:35:43
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 11:42:01
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:31:44
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 20:56:47
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 07:18:37
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:21:54
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 07:10:56

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 21:24:50
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:09:27
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:14:59
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 11:55:00
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 08:31:53

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:50:18
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:52:02
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 21:54:28
Dương Ngọc Thiện đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 07:43:56

Điểm thi

Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-12 10:36:54
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-15 10:46:06
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-15 10:21:02
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 16:25:54
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 21:35:32
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:26:41
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-04 08:24:36
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 21:04:49
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 21:03:05
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:32:32
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 10:28:24
Dương Ngọc Thiện làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:24:42