Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Fudo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Fudo CTV

Fudo
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

165 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16500

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:32:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 11:23:59
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:03:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 20:42:04
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 12:08:24
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 13:46:42
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 07:42:07
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 19:53:07
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 08:11:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 17:50:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 12:36:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 09:48:08
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 09:01:34
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 16:44:02
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 16:46:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 19:30:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 20:05:26
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 20:15:07
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 20:28:15
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 16:12:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 16:17:31
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 16:39:24
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 20:41:58
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 20:46:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 09:15:43
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:32:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:40:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:43:51
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 17:49:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 08:35:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 08:37:42
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 08:47:09
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 09:00:20
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 10:13:54
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-07-04 16:24:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 13:41:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 19:34:39
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với sơ đồ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 17:02:21
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 17:35:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 17:47:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 18:02:22
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 18:14:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 12:13:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-06 10:01:40
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số lớn nhất, số bé nhất
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 16:16:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 16:23:45
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-07-10 14:15:09
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 12:56:28
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 13:35:44
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 13:26:42
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 14:28:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 14:35:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 19:20:34
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 20:59:15
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 21:30:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 22:35:26
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-07-22 22:39:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 16:39:49
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ (có nhớ và không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 21:21:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 21:47:35
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 11:18:37
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:32:35
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:47:39
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 11:57:46
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 12:13:16
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 13:12:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 13:25:43
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 13:40:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:01:42
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:06:45
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 13:11:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 12:55:34
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 17:06:04
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 17:09:13
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:14:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:18:37
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 18:21:59
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:44:35
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:37:20
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 21:10:49
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 17:07:54
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 21:39:22
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:25:41
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:33:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 11:37:47
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:11:38
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:21:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:23:16
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:42:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 22:47:44
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 17:38:31
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:02:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 18:28:28
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 18:32:54
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 18:45:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:43:56
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 21:55:08
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:23:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 09:49:31
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:35:18
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:48:50
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 11:34:49
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:06:24
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:48:45
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 19:31:41
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 14:01:27
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 11:58:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:03:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 12:08:16
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:35:25
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:45:26
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 22:54:04
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 16:41:22
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 16:50:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 16:57:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 17:03:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 22:47:52
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 12:14:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:11:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:15:13
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:21:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:04:22
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:06:15
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:10:30
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:17:20
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 13:07:01
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 17:54:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:09:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:05:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:21:30
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:31:59
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:51:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:02:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:11:13
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:26:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 12:45:32
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:19:44
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:26:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:35:18
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:40:38
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:09:52
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:16:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:30:03
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 12:12:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:29:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:21:39
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:39:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 13:23:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 12:03:13
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 11:07:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:42:16
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:51:48
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 16:57:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:07:01
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:14:42
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:18:02
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:26:27
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:37:47
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:45:08
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:46:09
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:49:05
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:51:46
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 18:03:33
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 18:09:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 18:17:46

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:01:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:03:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:07:30
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 21:40:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 12:55:46
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:46:02
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:41:27
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:51:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 12:29:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 17:53:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 18:24:24
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 11:50:56
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 23:00:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 23:06:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 13:13:12
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 22:25:24
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:18:29
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:22:32
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:29:52
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:35:15
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:52:59
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 12:57:06
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 13:00:02
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngày hôm qua đâu rồi. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ cái
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:00:15
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:05:08
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:08:51
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:13:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Phần thưởng. Phân biệt s/x, ăn/ ăng. Bảng chữ cái
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 13:16:28
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 13:22:00
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về học tập. Dấu chấm hỏi.
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 13:31:58
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:17:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Làm việc thật là vui. Phân biệt g/gh. Ôn bảng chữ cái
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:35:18
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:46:30
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:55:34
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:00:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì?"
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:15:51
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:44:28
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 18:50:57
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gọi bạn. Phân biệt ng/ ngh, tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:00:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 18:04:35
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 18:09:27
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 18:14:41
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bím tóc đuôi sam. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 18:28:55
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên chiếc bè
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 12:45:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 13:03:40
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:29:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trên chiếc bè. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/ âng
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 18:38:18
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:52:44
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 12:15:58
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 18:48:31
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 18:55:46
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:04:09
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:08:52
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:56:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 23:03:43
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:41:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:18:04

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:53:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:49:13

Điểm thi

Fudo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-13 21:27:29
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-08 22:54:10
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-08 22:37:09
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 20:24:55
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 16:04:17
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 16:01:52
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-20 15:57:17
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:33:49
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:46:26
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:37:27
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:27:35
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-06-06 15:54:20
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 18:47:57
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-10 13:34:48
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 22:06:52
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 11:36:00
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 19:50:18
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:20:34
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:13:54
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:20:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:47:27
Fudo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:42:38
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:40:12
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:46:41
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:44:33
Fudo làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:40:02