Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Fudo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Fudo CTV

Fudo
Có những diều sẽ chợt thoáng qua trong mỗi con người nhưng cũng có những điều sẽ tồn đọng mãi, in hằn mãi trong mỗi con người và sẽ có thể đó là sức mạnh thật sự của bạn !

Luyện toán

147 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14700

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 13:23:10
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:39:14
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:21:39
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:29:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 12:12:36
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:30:03
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:16:23
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:09:52
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:40:38
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:35:18

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 5973

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:41:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:51:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:41:27
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 17:53:19
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:18:29
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:01:53
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:18:04
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:56:17
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gọi bạn. Phân biệt ng/ ngh, tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:00:11
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 13:00:02

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:49:13
Fudo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:53:14

Điểm thi

Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:33:49
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:46:26
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:37:27
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:27:35
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-06-06 15:54:20
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 18:47:57
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-10 13:34:48
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 22:06:52
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 11:36:00
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 19:50:18
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:20:34
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:13:54
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:20:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:47:27
Fudo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:42:38
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:40:12
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:46:41
Fudo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:44:33
Fudo làm bài Kiểm tra định kì giữa học kỳ II đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:40:02