Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The Moon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The Moon

The Moon
Buồn !

Luyện toán

147 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14700

The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 13:23:10
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:39:14
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:21:39
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:29:19
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 12:12:36
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:30:03
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:16:23
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:09:52
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:40:38
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:35:18

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 5973

The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:41:11
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:51:17
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:41:27
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 17:53:19
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:18:29
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:01:53
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:18:04
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:56:17
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gọi bạn. Phân biệt ng/ ngh, tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:00:11
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 13:00:02

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:49:13
The Moon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:53:14

Điểm thi

The Moon làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:33:49
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:46:26
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:37:27
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:27:35
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-06-06 15:54:20
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 18:47:57
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-10 13:34:48
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 22:06:52
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 11:36:00
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 19:50:18
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:20:34
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:13:54
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:20:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:47:27
The Moon làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:42:38
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:40:12
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:46:41
The Moon làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:44:33
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:40:02