Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ )

✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ )
✪ ღ♔♕❤️❤️✨✨✨✨ ⚡️⚡️♕⭐️⭐️✌️️ ✌️️✔️✔️✔️ ✔️✅ ✪ ♔♔♕♕💯 💯 ( Điểm thi ! ) Vì một điều gì đó .......... My BFF của Saiko nè ( hơi ít ) : {[ Nam ] https://olm.vn/thanhvien/phucla10diem1 https://olm.vn/thanhvien/dangbadao2k2 } {[ Nữ ] https://olm.vn/thanhvien/hotgirlyenngoc }
  • Tên: ✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ )
  • Đang học tại: Trường THCS Nam Trung
  • Địa chỉ: Huyện Nam Đàn - Nghệ An
  • Điểm hỏi đáp: 4568SP, 25GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 22SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

146 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 14672

✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:39:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 11:21:39
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:29:19
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 12:12:36
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:30:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:16:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:09:52
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:40:38
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:35:18
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:26:00

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 5973

Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:41:11
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:51:17
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 15:41:27
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 17:53:19
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 18:18:29
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 07:01:53
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:18:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:56:17
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:00:11
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 13:00:02

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:49:13
✨♔♕ Saiko ♕♔✨( 目を覚ます ☆☆☆ ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 13:53:14

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:46:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:37:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-11 15:27:35
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-06-06 15:54:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 18:47:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-10 13:34:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-15 22:06:52
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 11:36:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 19:50:18
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:20:34
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:13:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-25 19:20:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:47:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:42:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-11 11:40:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:46:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:44:33
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-03 17:40:02