Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Gia Triệu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Gia Triệu

Nguyễn Gia Triệu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình thuộc cung Xử Nữ. Ai thuộc cung này thì nhớ Kb nha

Luyện toán

6 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 735

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 08:39:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 08:15:04
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 07:41:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 07:35:58
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:21:11
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 12:58:33

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 7.83 - Tổng điểm 1252

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:19:37
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách thành phần biệt lập (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:44:54
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:38:13
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:04:49
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:00:27
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:17:35
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng nói của văn nghệ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:11:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:10:47
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:06:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khởi ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:59:33

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 660

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Articles
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 04:48:49
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:26:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Quantifiers & Modal verbs in conditional sentences type 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:05:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:00:13
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 04:56:36
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:10:09

Điểm thi

Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-06 19:41:07
Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-29 12:53:24
Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-29 12:44:53