Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Gia Triệu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Gia Triệu

Nguyễn Gia Triệu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình thuộc cung Xử Nữ. Ai thuộc cung này thì nhớ Kb nha

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 12:58:33
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 07:41:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A² = |A|
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 08:39:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 08:15:04
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 07:35:58
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:21:11

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:36:19
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn về đọc sách (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:52:40
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khởi ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:59:33
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:06:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:10:47
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng nói của văn nghệ
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:11:45
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 14:17:35
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:00:27
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:04:49
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:38:13
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách thành phần biệt lập (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 13:44:54
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 12:19:37

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:10:09
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 04:56:36
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:00:13
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Quantifiers & Modal verbs in conditional sentences type 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:05:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 05:26:12
Nguyễn Gia Triệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Articles
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 04:48:49

Điểm thi

Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-06 19:41:07
Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-29 12:53:24
Nguyễn Gia Triệu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-29 12:44:53