Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Gia Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Gia Thảo

Trương Gia Thảo
hello
  • Tên: Trương Gia Thảo
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:15:32
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:35:20
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:35:29
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:41:04
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:53:52
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:48:46
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:17:00
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:45:18
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:48:47
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 19:44:58
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-08-15 09:31:20
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:37:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:27:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:50:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 19:16:04
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:23:02
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:33:24

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 15:53:40
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 15:49:34
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:07:25
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:09:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:46:09

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:13:35
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:14:14
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:30:32
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:10:55
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 16:12:48
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:22:42
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:22:18
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:09:18
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:12:08
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:36:55
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:05:29
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:09:06
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 10:19:37
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 09:23:47
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:57:21
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:37:06
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:02:34
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:21:50
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 17:30:08
Trương Gia Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:07:28

Điểm thi

Trương Gia Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:38:59