Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguoi bi an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguoi bi an

nguoi bi an
Nười ta ko mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng là mk giỏi

Luyện toán

1 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

nguoi bi an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 19:11:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-06 11:55:39
nguoi bi an làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-26 19:14:55
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:15:25
nguoi bi an làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 09:50:00