Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguoi bi an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguoi bi an

nguoi bi an
Nười ta ko mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng là mk giỏi

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-06 11:55:39
nguoi bi an làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-26 19:14:55
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-16 20:15:25
nguoi bi an làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-08 09:50:00

Luyện toán

1 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

nguoi bi an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 19:11:02