Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trúc Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trúc Giang

Trúc Giang
  • Tên: Trúc Giang
  • Điểm hỏi đáp: 157SP, 3GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 18:45:14
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:47:41
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 07:50:56
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:59:39
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 17:02:42
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 18:53:01
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 08:19:20
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:43:11

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 15:44:31
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 16:10:32
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 08:39:05

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 07:55:55
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 08:41:48
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 09:20:46
Trúc Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 10:55:18

Điểm thi

Trúc Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 11:14:40
Trúc Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-27 18:30:30
Trúc Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-26 18:29:27