Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HND_Boy Vip Excaliber. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HND_Boy Vip Excaliber

HND_Boy Vip Excaliber
Chán quá,tham gia olm chỉ toàn bị trừ điểm,vì thế không kiếm điểm nữa,nick để trưng bày,ai lấy không tôi cho.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-07 20:29:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-07 20:25:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-03-05 08:20:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-25 11:26:44
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-01 09:35:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-01 08:29:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-01 08:24:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-31 19:33:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-08 15:29:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-07 07:48:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-07 07:34:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-04 19:58:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-02 12:55:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-12-02 12:53:49

Luyện toán

29 -Trung bình 7.96 - Tổng điểm 3583

HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 20:44:11
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 11:03:23
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 15:13:43
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-11-28 19:17:35
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 16:16:13
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 20:01:03
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 19:58:49
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 20:39:13
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 11:52:14
HND_Boy Vip Excaliber đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 11:54:42