Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hương Giang

Trần Hương Giang
#ĐạtHoàng . TK and MK ?

Điểm thi

Trần Hương Giang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-10 12:06:07
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:32:12
Trần Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:12:06
Trần Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-30 10:41:45
Trần Hương Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-23 12:47:22

Luyện toán

24 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 2519

Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 15:02:16
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 07:45:46
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 07:50:20
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 18:17:23
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:19:00
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 07:48:44
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 20:53:20
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 21:00:01
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-09 21:48:25
Trần Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-10 09:03:44