Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thùy Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thùy Dương

Trần Thùy Dương
Tedometoji

Luyện toán

24 -Trung bình 7.51 - Tổng điểm 2555

Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 10:48:33
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 10:39:47
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 06:27:09
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 06:24:49
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-17 23:44:05
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 21:54:32
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 21:52:39
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 14:34:29
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 20:48:56
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 07:22:38

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 383

Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 20:14:03
Trần Thùy Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 20:21:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thùy Dương làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-10 12:06:07
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:32:12
Trần Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-01 08:12:06
Trần Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-30 10:41:45
Trần Thùy Dương làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-23 12:47:22