Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Trường Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Trường Giang

Đặng Trường Giang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-23 10:16:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-09 21:36:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-07 21:11:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-09-07 21:02:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-07 20:58:55

Luyện toán

4 -Trung bình 6.03 - Tổng điểm 723

Đặng Trường Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-07 16:22:05
Đặng Trường Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-09-09 21:02:48
Đặng Trường Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-09-09 21:13:36
Đặng Trường Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-12-02 19:41:44