Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lưu Ngân Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lưu Ngân Giang

Lưu Ngân Giang
Hi everyone!Thank you because welcome to my home! I love Maths Online

Luyện toán

8 -Trung bình 6.72 - Tổng điểm 1681

Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-04 11:42:26
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-08-25 11:43:01
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 20:33:24
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 20:20:40
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 19:52:47
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 19:45:04
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 17:35:52
Lưu Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 20:42:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lưu Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 21:23:01
Lưu Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-25 09:04:28