Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Thùy Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Thùy Giang

Phạm Thị Thùy Giang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.95 - Tổng điểm 159

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 59

Điểm thi

Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:51:20
Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:49:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:47:52
Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:44:33
Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:43:08
Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 20:40:52
Phạm Thị Thùy Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:20:15