Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Hà Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Hà Giang

Trần Thị Hà Giang
hi!everyone, welcome to my home

Luyện toán

63 -Trung bình 8.14 - Tổng điểm 7656

Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 22:42:26
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 22:33:24
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 22:30:05
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 22:21:39
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:48:09
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:22:32
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:23:07
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 14:50:43
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 14:36:14
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 10:22:43

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 667

Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 21:10:40
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 17:09:37
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 17:07:17
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 17:03:56
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 15:32:30

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 8.37 - Tổng điểm 251

Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:06:30
Trần Thị Hà Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:04:06

Điểm thi

Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:46:24
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:44:07
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 15:42:11
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:15:46
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:09:08
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:02:43
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-02 20:51:43
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 21:01:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:56:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:49:17
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:44:05
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:40:18
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 12:43:50
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 09:55:38
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 16:14:13