Trần Thị Hà Giang - Trang của Trần Thị Hà Giang - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thị Hà Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thị Hà Giang

Trần Thị Hà Giang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:15:46
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:09:08
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-02 21:02:43
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-02 20:51:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 21:01:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:56:21
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:49:17
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:44:05
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-29 20:40:18
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-23 12:43:50
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 09:55:38
Trần Thị Hà Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 16:14:13

Luyện toán

0 -Trung bình 5.93 - Tổng điểm 1067